Monttu Ventures – Usein kysytyt kysymykset

Miksi Monttu Ventures?

Monttu Ventures on perustettu edistämään Turun korkeakouluista ponnistavaa kasvuyrittäjyyttä. Viime vuosina Turun yrittäjyysympäristö on kehittynyt varsin positiiviseen suuntaan. Silti uskomme, että on vielä paljon parannettavaa, mitä tulee korkeakoululähtöisten aikaisen vaiheen startup-yrityksien edellytyksissä niin osaamisen kuin taloudellisten mahdollisuuksien osalta. Tavoitteemme on parantaa Turun korkeakoulutaustaisten startup-yrityksien menestysedellytyksiä.

Mikä on yhtiön juridinen muoto?

Monttu Ventures on Osakeyhtiö.

Tavoitteleeko Monttu Ventures voittoa?

Kyllä. Ideologisista lähtökohdista huolimatta, eli tavoitteesta kehittää turkulaista kasvuyritysympäristöä, MV tavoittelee kannattavaa liiketoimintaa ja sijoituksillemme tuottoa.

Onko sijoitukselleni odotettavissa osinkoja?

Monttu Ventures on voittoa tavoitteleva yhtiö, jonka tavoitteena on pystyä maksamaan osinkoja osakkailleen. Osingoista päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä.

Voinko minä tulla osakkaaksi Monttu Venturesiin?

Kyllä, jos olet Turun kauppakorkeakoulun alumni tai muutoin haluat osallistua missiomme tavoitteluun ja näet osakkuuden hyvänä mahdollisuutena. Osakeanti aukeaa lähiaikoina, mistä tiedotamme piakkoin lisää.

Mikä on pienin mahdollinen merkintä?

2,000€. Älä sijoita enempää, mitä sinulla on varaa menettää. Perustajaosakkaaksi pääset, jos sijoitat 10 000€:a tai enemmän. Perustajaosakkailla on osakassopimuksessa määritelty

Miten Monttu Ventures toimii?

Monttu Venturesin tavoitteena on löytää kohdeyrityksilleen yritystoiminnan alkuvaiheessa välttämättömiä taloudellisia ja osaaamisresursseja. Tämä tapahtuu esimerkiksi etsimällä alumniverkostostaan toimiala- ja yritysosaajia startupien neuvonantajiksi tai etsimällä heille sopivia yritys- tai muita kumppaneita. Monttu Ventures voi myös sijoittaa kohdeyrityksiinsä, eli Turun korkeakouluista ponnistaviin startupeihin.

Voinko sijoittaa oman tai perheyhtiöni kautta?

Kyllä. Toivomme osakkaiksi mielellään henkilöitä, jotka taloudellisen panoksen lisäksi ajattelevat, että voisivat toimia startupien neuvonantajina. Toki voit tulla osakkaaksi myös ainoastaan sijoittajana.

Kuinka paljon olette keräämässä yhtiölle pääomaa?

Tavoitteemme on saada kokoon 0.5 – 1 miljoonan euron osakepääoma.

Kuka tekee päätökset yhtiössä?

Yhtiökokous on päättävä toimielin. Yhtiökokous nimittää hallituksen ja hallitus vastaa yhtiön toiminnasta. TuKY ry:llä on osakasopimuksessa määriteteltyjä joitakin veto-oikeuksia (liittyen yhtiön liiketoimintaan, rakenteeseen, hallituksen kokoonpanoon, osakkeiden myyntiin ja siirtoon sekä osinkoihin).

Ketkä ovat Monttu Venturesin toimihenkilöt?

Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä Juha Saarinen (puheenjohtaja), Tomi Virtanen, Ilkka Laustola, Harri Lukander ja Jyrki Kurokallio. Mikko Pohjola toimii yhtiön toimitusjohtajana, minkä lisäksi yhtiölle tullaan nimittämään dealflow manager tukemaan toimitusjohtajaa operatiivisissa asioissa. Sijoituksista vastaa investointikomitea, jonka hallitus nimittää. Investointikomiteaan kuuluu Hpj ja toimitusjohtaja sekä lisäksi 2-4 ulkopuolista asiantuntijajäsentä.

Maksaako yhtiö palkkioita tai palkkaa?

Tavoite on minimoida kustannukset, jotta koko osakeannissa kerättävä pääoma on käytettävissä täysimääräisesti kohdeyritysten tukemiseksi. Tämän mahdollistaa pro bono -periaatteella mukana olevat yrityskumppanimme.

Kuka omistaa Monttu Venturesin?

TuKY ry (Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry) on perustanut yhtiön ja omistaa siitä tällä hetkellä 100%. Yhtiö on avaamassa osakeantia uusille osakkeenomistajille. Osakeanti on tarkoitettu erityisesti Turun kauppakorkeakoulun alumneille ja tahoille, jotka haluavat olla toteuttamassa Monttu Venturesin missiota. TuKY ry on päättänyt investoida yhteensä 50,000€ yhtiöön. Merkintähinta tulee olemaan sama kaikille uusille osakkeenomistajille.

Miten startup voi hyötyä Monttu Venturesistä?

Startup-yritys, jossa vähintään yksi yrittäjistä on turkulaisesta korkeakoulusta (opiskelija, alumni tai henkilökuntaa) voi hakea Monttu Venturesin kohdeyritykseksi. Kohdeyrityksille Monttu Ventures tarjoaa oman pääoman ehtoista lainaa. Laina tai sijoitus on tyypillisesti 25000€. Monttu Ventures voi myös etsiä kohdeyritykselle sopivia neuvonantajia tai kanssasijoittajia osakasverkostostaan.

Minkälaiset startupit voivat päästä kohdeyrityksiksi?

Haluamme kannustaa korkeakoulutaustaista kasvuyrittäjyyttä. Meillä ei ole erityistä toimiala- tai muuta edellytystä. Yrityksen tulee olla perustettu ja vähintään yhdellä yrittäjäosakkaalla olla tausta turkulaisessa korkeakoulussa. Tärkeintä on, että yrittäjät ovat tosissaan, kunnianhimoisia ja heillä on menestymisen nälkää sekä pystyvät osoittamaan uskottavan kasvuun tähtäävän liiketoimintasuunnitelman. Investointikomiteamme käsittelee kaikki hakemukset.

Miten startup-yritykseni voi hakea rahoitusta?

Ota yhteyttä toimitusjohtajaan tai dealflow manageriin ja lähetä heille liiketoimintasuunnitelma.

Täytyykö kohdeyritysten perustajien olla opiskelijoita?

Pääasiassa Monttu Venturesin kohdeyritykset ovat aikaisen vaiheen startupeja ja uusia yrittäjiä, joille 25,000€:n pääoman ehtoinen laina on ensimmäinen ulkopuolinen sijoitus. Tyypillisesti tällainen summa merkittävämpää opiskelijoiden startupeissa, mutta aivan yhtä hyvin alumnien tai korkeakoulujen henkilökunnan yritykset voivat hakea rahoitusta.

Mitkä ovat rahoituksen ehdot?

Lähtökohtaisesti MV myöntää pääoman ehtoisia vaihtovelkakirjalainoja 10% korolla per annum PIK. MV on oikeus konvertoida laina osakkeiksi kolmannen osapuolen rahoituskierroksella 1% alennuksella per kuukausi tai enintään 36% alennuksella 3 vuoden  aina-ajalta. Kolmen vuoden laina-ajan jälkeen MV voi vaatia lainan takaisinmaksua.

Voinko myydä osakkeeni?

Kyllä, osakassopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen säännösten puitteissa.